2018. December 15. Szombat  Valér |

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Orgovány Nagyközség Önkormányzatánál

2015-12-01 15:22:59 pályázatok

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 2015. januárban 30 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióban. A beruházás keretében a polgármesteri hivatal és idősek otthona, valamint a helyi óvoda-bölcsőde épületeinek energetikai korszerűsítése valósul meg 30+10 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítésével.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési támogatással megvalósuló projekt fő célja az önkormányzat átlagos energiafelhasználásának nagymértékű csökkentése. Ennek érdekében 2015 nyarán napelem park kerül kialakításra a két önkormányzati ingatlan tetején. A helyi óvoda-bölcsődére összesen 120 db, míg az idősek otthonának és a polgármesteri hivatalnak is otthont adó épületre 40 db nagy hatásfokú, multi-kristályos napelem-cellát, és az áramtermelést szabályozó invertereket szerel fel a kivitelező cég.

A kedvezményezett neve: Orgovány Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Orgovány Nagyközség önkormányzatánál

A szerződött támogatás összege: 30.010.132 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2015.06.16. – 2015.08.31.

A projekt azonosító száma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0403

a projekt tartalmának bemutatása, a projekt megvalósítása során elvégzendő tevékenységek:

Előkészítési feladatok (energetikai audit tanulmányok készítése)

Projektmenedzseri tevékenység,

Közbeszerzési eljárás lefolytatása,

Kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése

Mérnöki feladatok (műszaki ellenőrzés, záró audit elkészítése),

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása,

Kivitelezés – napelemes rendszer felszerelése, beüzemelése

A beruházás eredményeként csökkenni fog a két önkormányzati épületre vonatkozóan az üvegházhatású gázok kibocsátása (38,140 t/év), ezzel egy időben pedig növekedni fog a megújuló energiahordozó felhasználás (0,0408 GWh/év) illetve a megújuló energiahordozó felhasználás (146,880 GJ/év). Ennek a környezettudatos fejlesztésnek az előnyeit a projekt célcsoportja, az intézmények dolgozói és az ott ellátott gyerekek, idősek, illetve tágabb környezetükben Orgovány település lakosai is egyaránt élvezhetik.

További információ kérhető:

Dr. Lóczi Boglárka, polgármester

+36-76/591-980, onkorg@t-online.hu