2018. December 16.   Etelka |

Pályázat Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ étkeztetési feladatainak ellátására

2015-12-16 23:29:48

A pályázat kiírója: Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás

Ellátandó feladatok:

  • szociális étkeztetés: Helvécia , Ballószög  települések területén.  Helvécia 23, Ballószög 22 ellátott jelenleg.

A pályázat valamennyi településre is, és külön-külön az egyes településekre is beadható.

 

Szociális követelmények

  • Meleg étel (ebéd) biztosítása hétköznapokon,
  • A szolgáltatással megbízott jogi személy, vagy egyéni vállalkozó vállalhatja minden nap saját szállító eszközével és edényeiben a kiszállítást az ellátottak lakására. Ennek hiányában vállalni kell, hogy a társulás telephelyeire kiadagolható formában biztosítja a meleg ételt.
  • Az étel előállításának jogszabályi követelménye, hogy megfeleljen az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményének.

A szerződés ötéves időtartamra köthető.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a szolgáltatást végző jogi személy formája szerinti bírósági bejegyzést, vagy egyéni vállalkozói igazolványt
  • az étel előállítására való jogosultságot igazoló irat másolatát
  • egy havi étlaptervet
  • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy lejárt köztartozása nincs.

A pályázat benyújtásának helye: Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanács Elnöke 6034 Helvécia, Sport u. 42.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.

A szolgáltatás nyújtásának kezdete: 2015. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 24.

 

A pályázatról információ kérhető a Szolgáltató Központ vezetőjétől a (76) 579-040-es telefonszámon.