2018. Október 21.   Orsolya |

MEGHÍVÓ - Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének szeptember 29-én (csütörtökön) 15.00 órakor tartandó ülésére

2016-09-28 13:01:17

M E G H Í V Ó

 

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 29-én (csütörtökön) 15.00 órakor rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helyePolgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

NAPIREND

 

1. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka polgármester

Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka polgármester

Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

3. Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I. félévi megvalósításáról

Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka  polgármester

Előadó: Kara Valéria pénzügyi ügyintéző

 

4. Beszámoló az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde működéséről

Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka polgármester

Előadó: Somogyiné Horváth Henrietta intézményvezető

 

5. 2017. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás

Előterjesztő: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

6. Előterjesztés a szociális tűzifa támogatás igénylésére

Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka polgármester

Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

7. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2015. évi szakmai beszámolója

Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka polgármester

Előadó: dr. Lóczi Boglárka polgármester

 

8. I. számú körzet védőnői munkakör betöltésére vonatkozó  pályázat

Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka polgármester

Előadó: sr. Lóczi Boglárka polgármester

 

9. Egyéb ügyek

                                                                                                

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Orgovány, 2016. szeptember 23.

Dr. Lóczi Boglárka sk.

polgármester