2018. Október 21.   Orsolya |

MEGHÍVÓ - Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének október 26-án (szerdán) 15.00 órakor tartandó ülésére

2016-10-25 10:38:41

MEGHÍVÓ

 

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 26-án (szerdán) 15.00 órakor rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

NAPIREND

 

1.    Előterjesztés a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására kötött KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS módosításának elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka polgármester
Előadó: dr. Lóczi Boglárka polgármester

 

2.    Előterjesztés az önkormányzat vagyonhasznosítási koncepciójára
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka polgármester
Előadó: dr. Lóczi Boglárka polgármester

 

3.    Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat munkájáról
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

4.    Előterjesztés a 2016/2017 évi Óvodai és Bölcsődei Munkaterv véleményezéséről
Előterjesztő: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

5.    Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei SZMSZ és Szakmai program jóváhagyására
Előterjesztő: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

6.    Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Orgovány, 2016. október 24.

Dr. Lóczi Boglárka polgármester