2018. December 12. Szerda  Gabriella |

Képviselőtestület

Polgármester:

Gál Szilvia

Alpolgármester:

Ficsor Donát

Jegyző:

Bagócsi Károly címzetes főjegyző


Képviselő testület tagjai:
Ficsor Donát
Utasi Péter István
Gyarmatiné Márton Olga
Palásti Kovács Ágnes
Vass Ignác
Subicz József

Bizottságok:

Pénzügyi bizottság tagjai:
Elnök: Palásti Kovács Ágnes
Utasi Péter István
Vass Ignác
Ladányi Andrea
Horváth Krisztina

Ügyrendi bizottság tagjai:
Elnök: Subicz József
Gyarmatiné Márton Olga
Vass Ignác
Palotásné Bús Klára
Prózsa István