2018. Október 21.   Orsolya |

Orgovány Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. november 30.-án (szerdán) 14.00 órakor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom

2016-11-29 12:21:49

M E G H Í V Ó

Orgovány Nagyközség Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. november 30.-án (szerdán) 14.00 órakor Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N A P I R E N D

 

1.   Előterjesztés a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet megalkotására
           Előterjesztő:
dr. Lóczi Boglárka
           Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

2. Előterjesztés a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
            Előterjesztő:
Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző
            Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

3. Előterjesztés a  hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
            Előterjesztő:
Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző 
            Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

4. Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására (
            Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
            Előadó: Kara Valéria pénzügyi ügyintéző

 

5. Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (III. 10.) szóló önkormányzati rendelet módosítására
             Előterjesztő:
dr. Lóczi Boglárka
             Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

6. Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
             Előterjesztő:
Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző
             Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

7. Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás tervezete
            Előterjesztő:
dr. Lóczi Boglárka
            Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző
 

8.  Előterjesztés köznevelési intézmény átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
            Előterjesztő:
dr. Lóczi Boglárka
            Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Orgovány, 2016. november 25.


Maszlik István sk.
 bizottság elnöke