2018. Október 19. Péntek  Nándor |

MEGHÍVÓ - Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének november 30-án (szerdán) 15.00 órakor tartandó ülésére

2016-11-29 12:06:59

MEGHÍVÓ

 

Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 30-án (szerdán) 15.00 órakor rendes ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

 

NAPIREND

 

1.    Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

2.    Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 17/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

3.    Előterjesztés a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

4.    Előterjesztés a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelethez
Előterjesztő: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

5.    Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

6.    Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

7.    Előterjesztés a hivatali helyiségen, és a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

8. Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására
(előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Kara Valéria pénzügyi ügyintéző

9.    Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (III. 10.) szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

10.    Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

11.    Duna-Tisza Közi Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás tervezete
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

12.    Előterjesztés köznevelési intézmény átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

13. Előterjesztés az Orgoványi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

14. Előterjesztés védőnői munkakör betöltésére
Előterjesztő: dr. Lóczi Boglárka
Előadó: Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző

15. Egyebek


Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Orgovány, 2016. november 25.

Dr. Koczi Boglárka
polgármester