2018. December 12. Szerda  Gabriella |

FELHÍVÁS - Települési Arculati Kézikönyv

2017-12-11 18:00:56

FELHÍVÁS

 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

 

Orgovány településképi arculati kézikönyvét és településképi rendeletét

az Eljr. rendelkezései és Orgovány Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete alapján a partneri egyeztetésre bocsátom és

2017. december 19-én 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében
tartandó lakossági fórumon ismertetem.

 

5/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet alapján partner Orgovány közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személy

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági szervezet,

c) bejegyzett egyház és civil szervezet

 

A véleményezésre bocsátott és a fórumon ismertetésre kerülő munkarészek megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők Orgovány Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben 2017. december 27-ig.

 

 

Elektronikusan elérhető:   orgovany.hu web helyről.

 

Vélemények, javaslatok írásban a polgármester címére (6077. Orgovány, Molnár Gergely u. 2.) papíron, vagy elektronikusan a polgármester e-mail címére

(onkorg@t-online.hu) címére küldhetők 2017. december 27-ig.

 

 

Orgovány, 2017. december 11.                         

                                                                        Gál Szilvia

                                                                      polgármester

 

TK Orgovany >>>

TAK Orgovany >>>