2018. December 12. Szerda  Gabriella |

Orgoványi Kulturális Egyesület

2015-12-19 17:21:21

Az Egyesület tevékenységéről:

 

Egyesületünk 2004. nyarán alakult, 2006. novemberében adott első alkalommal tájékoztatót a Községi Önkormányzatnak végzett munkájáról. Az azóta eltelt időszak eredményei a következőkben összegezhetők:

Az Egyesület munkája szervezettebbé, „olajozottabbá” vált. Megteremtettük a működés járulékos feltételeit (bélyegző, egyesületi logó stb.) A működésünkkel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségünknek hiánytalanul eleget teszünk.

A Kulturális Egyesület a község közművelődésének elengedhetetlenül fontos részévé vált. Színházi bemutatóink, irodalmi rendezvényeink mindig sok érdeklődőt vonzottak, s rendszerint sikert arattak.

A megyei napilap és a kecskeméti televízió rendszeresen beszámolt azokról, növelve ezzel településünk jó hírét. Vendégszereplést is több alkalommal vállaltunk, engedve a szíves meghívásnak, noha ezek növelték tagjaink amúgy sem kicsi leterheltségét.

Rendszeresen részt vettünk az önkormányzat által rendezett községi rendezvényeken, sőt alkalmanként azok megszervezését is vállaltuk.

  • Egyesületünk tagjain keresztül és rendezvényeinkkel segítette elő az ifjúság körében végzett nevelési – oktatási és kulturális tevékenységet. Tehetséges fiataloknak biztosítottunk rendezvényeinken szereplési lehetőségeket (pl. Az ólomöntés című színpadi játékban), vagy írói – költői, képzőművészeti próbálkozásaik számára teremtettünk lehetőséget kiadványainkban.
  • Évente két-három alkalommal jelentettük meg lapunkat, a Kulturális Hírmondót, melyben az Egyesület életén, munkáján túl a községben folyó más egyesületek kulturális munkájáról és a sporttevékenységről is hírt adtunk.
  • Az említett kiadvány adott lehetőséget a helyi kulturális hagyományok ápolására is. Örökség című állandó rovatunkat sokan szívesen olvasgatták.
  • Célkitűzéseink közé tartozott és tartozik az ezen a területen működő más szervekkel, intézményekkel való együttmunkálkodás. Együttműködési szerződés megkötésével hivatalossá tettük a Községi Önkormányzattal eddig is jól gyümölcsöző kapcsolatainkat. Igen szoros kapcsolatunk az ÁMK-val, és a Gold Dance Tánciskolával: továbbléptünk a Nyugdíjasklubbal és a Jasmin Hercegnők Tánccsoporttal, a lovas klubbal való együttműködés területén is.
  • Az egyesület létrehozásakor alapvető szempont volt, hogy gazdája legyen pilstingi baráti kapcsolatok ápolásának. Majdnem négy éve, hogy egyesületünk tagjai rendszeresen ellátogatnak Németországba, ahol pilstingi barátaink nagy szeretettel fogadnak bennünket. Ősszel a Szüreti Napokon viszontlátogatásra fogadtuk őket,  az egyesületük élén történt személyi változások nem érintik elhatározásunkat a kapcsolatunk továbbfejlesztésében.
  • Egyesületünk tagsága az elmúlt időszakban optimális mértékben gyarapodott. Jelenlegi taglétszámunk: 45 fő körül van.
  • Egyesületünk anyagi helyzete a sikeres rendezvények bevételeinek és az önkormányzati támogatásnak köszönhetően megszilárdult. Ésszerű és takarékos gazdálkodásra törekszünk.

Köszönjük az Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását: Gyarmatiné Márton Olga elnök