2018. Szeptember 24. Hétfő  Gellért |

Védőnő

2018-06-16 11:48:07

Orgovány Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 
II. számú védőnői körzet ellátása

védőnő

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Kossuth L. utca 60.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnő ellátásáról szóló 49/2004 (V.21) ESZCsM rendeletben, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (XI.3.) NM rendeletben meghatározott védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

 

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Hasonló területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló okirat másolat

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Konfár Ivett nyújt, a 06-76/591-980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Orgovány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/232-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

 

•         Elektronikus úton Konfár Ivett részére a onkorg@t-online.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Konfár Ivett, Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő pályázati anyagok közül a képviselőtestület a következő ülésen választja ki a megfelelőt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.orgovany.hu - 2018. június 4.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A feladat vállalkozói formában is ellátható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orgovany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.