2018. Április 26. Csütörtök  Ervin | 16°C - 20°C

Védőnő

2017-10-25 07:52:08

Orgovány Nagyközség Önkormányzata

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Orgovány Nagyközség Önkormányzata 

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Kossuth L. utca 60.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) EszCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása II. sz vádőnői körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnői diploma,

•         védőnői feladat ellátási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló okirat másolat

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Konfár Ivett nyújt, a 06-76/591-980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Orgovány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2254/2017 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

•         Elektronikus úton Konfár Ivett részére a onkorg@t-online.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Konfár Ivett, Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat Orgovány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő lejártát követő első ülésen. A Képviselő-testület, fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Feladat vállalkozói formában is ellátható.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.