2018. Április 26. Csütörtök  Ervin | 16°C - 20°C

Jegyző

2017-11-27 16:28:27

Orgoványi Polgármesteri Hivatal

                        

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orgoványi Polgármesteri Hivatal 

jegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Orgoványi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2014. (V.8.) önkormányzati rendelet. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, vagy főiskola, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott felmentés,,

•         jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Közigazgatási szakvizsga,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         fényképes önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

•         országgyűlési, önkormányzati választáson szerzett szakmai tapasztalat, uniós pályázatok lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, ASP rendszer ismerete

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Szilvia nyújt, a 06-76/591-980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Orgoványi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2055-11/2017 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

 

•         Elektronikus úton Gál Szilvia polgármester részére részére a galszilvia@orgovany.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Orgoványi Polgármesteri Hivatal, Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2055-11/2017., valamint a munkakör megnevezését: jegyző. A munkáltatói jogkör gyakorlója és a pályázat elbírálója Orgovány Nagyközség Polgármestere.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.orgovany.hu - 2017. november 27.

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.