2017. Október 24. Kedd  Salamon | 8°C - 15°C

Adóügyi ügyintéző

2017-05-04 19:36:26

Orgoványi Polgármesteri Hivatal

 

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orgoványi Polgármesteri Hivatal 

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A helyi adók, adók módjára behajtandó köztartozások, valamint a gépjárműadó vonatkozásában az adóztatási feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóbevallások feldolgozása, adókivetések, pénzforgalom könyvelése, határozathozatal, adóhátralékok behajtása, adók módjára behajtandó köztartozások teljes körű feladatellátása. Ügyfelekkel való kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Orgoványi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 3/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet, és a Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

•         ONKADO program ismerete

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turupuliné dr. Polyák Katalin nyújt, a +3676591980 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Orgoványi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6077 Orgovány, Molnár Gergely utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1198-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Orgoványi Polgármesteri Hivatal részére a onkorg@t-online.hu E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.